langage
SOUTIEN MONARCHISTE !
Charte de la CMI
Membres signataires
Communiqués & images
Le Portail Monarchiste
Cont@ct

Lettre d'Information
Inscription
RetraitConférence Monarchiste Internationale Conférence Monarchiste Internationale
UN LIEN SUR VOTRE SITE
CONFÉRENCE MONARCHISTE INTERNATIONALE
accéder à votre compte:

Carta Conferinţa Monarhistă Internaţională
25 Fevrier 2008
Deutsch English Español Français Italiano Português Român Русский язык Slovenski Srpski 

Preambul :

Considerăm drept monarhistă orice naţiune, orice guvern, orice organizaţie sau persoană care sprijină instauarea sau păstrarea unui sistem politic alcătuit în jurul unei forţe suverane. Această forţă are ca scop păstrarea libertăţilor naturale şi dispune de o independenţă mai mare faţă de oligarhii, printre altele şi cele economice şi politice.

Monarhia nu este un sistem politic universal valabil. Dar este pentru multe popoare şi naţiuni realitatea fericită sau o speranţă spre o societate care, prin spiritul de dreptate, se ocupă mai mult de interesele membrilor ei.

Trăim într-o lume care devine din ce în ce mai globalizată şi care tinde spre uniformizarea realităţilor umane, culturale, istorice, economice, filozofice şi religioase. În contradicţie cu Monarhia, care este preocupată de a reaşeza omul în centrul ideilor politice, globalizarea tinde spre a face din el tot mai mult doar un simplu parametru al dezvoltării economice.
Împotriva acestei globalizări, ce tinde spre anihilarea identităţii, luptă partidele, grupurile, organizaţiile şi ziarele monarhiste de unele singure, fără a întreprinde reale acţiuni concentrate, şi se limitează la abordări informale sau conjuncturale.

I. Scopuri

Peste tot în lume, monarhiştii au adunat în cadrul acţiunilor şi campaniilor lor experienţă, au dezvoltat învăţăminte şi atitudini politice, au încercat diferite strategii, au prelucrat diferite teme.
Dar, ceea ce a scris un monarhist italian, un monarhist francez nu ştie, ce a încercat un monarhist francez, un monarhist belgian nu bănuieşte, iar prin ceea ce trece un monarhist belgian în clipa de faţă, unui moharhist canadian îi este greu să-şi imagineze. Câţi monarhişti din Europa ştiu ce realizări au monarhiştii kambogieni şi marocani?
Nu este vorba de înfiinţarea sau alcătuirea unui partid monarhist internaţional. Realităţile noastre, ţelurile noastre momentane nu sunt o asemenea utopie. Cu toate acestea, suntem de părere că nu ne mai putem permite să luptăm, ignorând intenţionat sau prin delăsare, ţelurile şi dorinţele vecinilor şi prietenilor noştri monarhişti din toată lumea. A venit vremea ca forţele noastre să se federalizeze.
Cu toţii am adunat capital în ceea ce priveşte experienţa, pe care trebuie să-l împărtăşim cu toată lumea, să-l punem în slujba tuturor.
Din punct de vedere politic, “Conferinţa monarhistă internaţională” urmează să se structureze într-un birou. Din punct de vedere practic, urmează să stabilim mijloacele tehnice.

II. Participanţi

Sunt şi vor intra în discuţie :
a- toate partidele, mişcările, grupurile şi organizaţiile politice monarhiste ;
b- toate ziarele, revistele, paginile de internet monarhiste ;
c- toate asociaţiile, fundaţiile şi cercurile monarhiste cu scop cultural sau istoric ;
d- toate sindicatele şi uniunile profesionale monarhiste ;
e- toate mişcările şi organizaţiile de tineret monarhiste.

III. Independenţa participanţilor

Fiecare participant deţine libertate absolută în domeniul orientărilor sale filozofice, dinastice, religioase, economice, tactice şi strategice.
Nu se va face nici o diferenţă între monarhişti de dreapta, de stânga, de centru sau neimplicaţi politic.
În nici un caz nu i se va permite Conferinţa Monarhistă Internaţională să se substituie instanţelor naţionale ordinare ale partidelor, mişcărilor şi ziarelor participante.

IV. Organizaţie

Conferinţa Monarhistă Internaţională organizaţia este definită în statutele lui.

: Cont@ct :