langage
SOUTIEN MONARCHISTE !
Charte de la CMI
Membres signataires
Communiqués & images
Le Portail Monarchiste
Cont@ct

Lettre d'Information
Inscription
Retrait



Conférence Monarchiste Internationale Conférence Monarchiste Internationale
UN LIEN SUR VOTRE SITE
CONFÉRENCE MONARCHISTE INTERNATIONALE
accéder à votre compte:

USTANOVNA LISTINA OD MMK
25 Fevrier 2008
Deutsch English Español Français Italiano Português Român Русский язык Slovenski Srpski 

Preambula :

Kot monarhiste pojmujemo vse vlade, organizacije ali posameznike, ki zagovarjajo vzpostavitev ali ohranitev političnega sistema, ki temelji na dedni in suvereni moči, ki ščiti naravne svoboščine in je neodvisna od vseh ekonomskih in političnih oligarhij ter elit.

Monarhija ni univerzalen političen sistem. Je pa, za mnoge ljudi in narode, stabilna resničnost ali stremenje k družbi, ki je bolj pravična in ščiti vse svoje člane.

Živimo v globalizirajočem se svetu, ki običajno ignorira dejstva na lokalni ravni: človeška, kulturna, zgodovinska, ekonomska, filozofska in verska. Monarhija se osredotoča na človeški faktor, središče svojega političnega odseva; nasprotno pa globalizacija večinoma gleda na ljudi kot na še enega izmed mnogih dejavnikov v svojem načrtu gospodarskega razvoja.
Soočeni z globalizacijo, resnično sovražnico individualne identitete, se pluralne monarhistične stranke, skupine, organizacije in časopisi z njo borijo, a brez sodelovanja in z redkimi, neformalnimi stiki.

I. Cilji

Monarhisti po celem svetu so skozi svoja dejanja in iniciative dobili svojevrstne politične izkušnje in prakso, poskušali različne strategije, uvedli več doktrin in dosegli več opažanj glede cele vrste stvari.
Vendar je pisanje, denimo, italijanskega monarhista ignoriral francoski monarhist; belgijski monarhist pa še ni slišal za dejanja francoskega; položaj belgijskega monarhista pa je dandanes kanadskemu komajda poznan; kateri monarhist v Evropi pa se zaveda na čem delajo, denimo, kamboški in maroški monarhisti?
Ne delamo si utvar o ustanovitvi mednarodne monarhistične stranke. Naša državna resničnost in posamezni cilji bi bili v nasprotju s takšnim utopičnim projektom. Vendar je očitno, da našega boja ne moremo nadaljevati z ignoriranjem – bodisi zavestnim bodisi zaradi lastne lenobe – prizadevanj naših monarhističnih tovarišev po celem svetu. Prišel je čas, da zberemo voljo in strnemo vrste za dosego skupnega cilja.
Mi vsi smo si nabrali zaklad izkušenj in znanja, ki ga moramo za skupno dobro deliti. Vnovčitev tega zaklada se bo politično uresničila preko Sveta, imenovanega 'Mednarodna monarhistična konferenca' (International Monarchist Conference, IMC) in konkretno preko tehničnih orodij, ki jih bomo določili in ustvarili.

II. Sodelujoči

So ali bodo sodelovali :
a- Vse monarhistične stranke, gibanja, skupine in politične organizacije ;
b- Vsi monarhistični časopisi, revije, spletne strani in blogi ;
c- Vsa monarhistična združenja, fundacije, kulturni, patrimonialni ali spominski krogi ;
d- Vsi monarhistični sindikati, poklicne ali kategorične organizacije ;
e- Vsa monarhistična mladinska gibanja ali organizacije ;

III. Suverenost podpisnikov

Vsak izmed podpisnikov ostane edini, ki odloča o lastnih političnih, filozofskih, dinastičnih, verskih, ekonomskih, in ostalih nazorih.
Med monarhisti, ki se imajo za levičarje, desničarje, ali tistimi, ki zavzemajo sredinsko stališče ter tistimi, ki se tako ne želijo opredeliti, ne bo razlikovanj.
V vsakem primeru se bo Mednarodna monarhistična konferenca (MMK) redno ravnala po navodilih podpisnikov.

IV. Organiziranost

Mednarodna monarhistična konferenca (MMK) društvo je določiti v svoj pravilnik.

: Cont@ct :